Agasthiar's Universal Magazine
  Issue 15
  Sri La Sri Lobha Matha Agasthiar Ashram
  Thiru Annamalai, Tamil Nadu, India
Sri La Sri Lobha Matha Agasthiar Ashram


Maha Guru Sri Agasthiar

The Lord of Self Enquiry

Pancha Mukha Hanuman

+ Hanuman Photo Gallery & Hanuman Chalisa Recitations

[We showed Sathguru Venkataraman the photo of Sri Pancha Mukha Hanuman that you see in this page and requested him to tell us about this particular form of the Lord. He looked at the photo and immediately said, "He is the One who helps our Self Inquiry process" and then proceeded to give the Siddha wisdom on Lord Sri Pancha Mukhi Hanuman that see you in this article.]

Atma Vichara and Atma Gnana

Atma = soul. Vichara = enquiry. Atma vichara is the soul enquiring about itself, i.e., the self enquiring about itself.

Why does a soul enquire about itself? To gain atma gnana, i.e., true knowledge about its spiritual nature.

Can everyone do atma vichara? Yes.

Can everyone succeed in gaining atma gnana? Yes, provided they do atma vichara under the guidance of a true Sathguru and sincerely long for atma gnana.

The self enquiring about itself should not be confused with modern psychobabble. Rather it's the ancient spiritual pursuit handed down to us by rishis and Siddhas.

The Siddhas tell us that to gain atma gnana, one must do atma vichar under a Sathguru's guidance. One can not read about atma vichara and become an atma gnani. Atma gnana has to be experienced personally under the guidance of a true Sathguru.

Who can help one get started in this process of atma vichara? The Lord of Self Enquiry, Sri Pancha Mukha Hanuman, helps all those who are sincere about atma vichar, say the Siddhas.

Lord Pancha Mukha Hanuman
Click here for more pics of Hanuman...
Veera Hanuman, Student Hanuman, Baby Hanuman
Hanuman Pics

Atma Vichara and Pancha Mukha Hanuman

Pancha = five. Mukha = face. Thus Pancha Mukha Hanuman is the five faced Lord Hanuman. The five faces are those of Varaha, Garuda, Hanuman, Narasimha and Hayagriva.

When a spiritual aspirant does sincere atma vichara under the guidance of a Sathguru, the Lord of Self Enquiry, Pancha Mukhi Hanuman, reveals the divine truth to that seeker through His five faces. This Siddha spiritual insight was taught to Sathguru Venkataraman by his Sathguru Sri La Sri Idiyaappa Siddha Easar.

Through three faces, Lord Panch Muka Hanuman, reveals the soul's past, present and future and its life in these three phases in a sthoola or concrete, material body.

Through the fourth face, Lord Pancha Muka Hanuman gives instruction to the soul on transcending the aforementioned three phases and thus dissolving its limited individuality in the limitless universality of the Lord through the path of saranagathi, i.e., perfect surrender to the Divine Will.

Through the fifth face, Lord Panchmukhi Hanuman initiates the sincere soul into this sublime process.

Thus Lord Pancha Mukha Hanuman is the Divine Helper of all those who seek atma gnana. He ensures our enthusiasm during the atma vichara process and motivates us on the road to atma gnana. He helps us find the correct answer to the "Who am I?" question.

All those who do atma vichara and all those who seek atma gnana should pray to Lord Panch Mukha Hanuman and sincerely seek His blessings. May He help us in our quest for atma gnana!

Click here for Siddha Mantras for Lord Shri Ram.

Om Salutations to Lord Pancha Mukha Hanuman
Om Salutations to the Lord of Self Enquiry
Om Salutations to Maha Guru Sri Agasthiar
Om Salutations to the Agasthiar Lineage
Om Salutations to the Agasthiar Lineage of Siddhas

The Agasthiar Siddha Sathguru Lineage


5 Hanuman Chalisa VIDEOS : (i) Meaning (ii) SUGGESTIONS (iii) Learning Aid (iv) Chants

Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa is a famous hymn composed by the great saint Tulsidas in honor of Lord Hanuman.

This hymn is a staple of Hanuman devotees. Millions of people chant this hymn every day.

It is a good idea to include this hymn in your daily spiritual practice.

Jai Sri Sita Ram! Jai Sri Sita Ram Bhakt Gurudev Hanuman Maharaj Ki Jai! http://www.Agasthiar.Org/hanuman

Learn the Hanuman Chalisa and its Meaning

Click here to learn the MEANING of the Hanuman Chalisa Hymn.

Click here to listen to a SUPERFAST recitation of the Hanuman Chalisa Hymn
+ Some PRACTICAL SUGGESTIONS FOR YOU
.

Click here to learn the Hanuman Chalisa Hymn.

Click here to listen to a 'medium speed' recitation of the Hanuman Chalisa Hymn.

Click here to listen to a FAST recitation of the Hanuman Chalisa Hymn.

Here is our own transliteration
of the Hanuman Chaaleesaa hymn:

Jai Sri Ganesh! Jai Sri Sita Ram! Jai Sri Sita Ram Bhakt Gurudev Hanuman Maharaj Ki Jai!
Sri Hanuman Chaaleesaa
(i) sri guru charana sarója-raj, nija mana mukura sudhaar |
varanau Raghuvara vimala yaSha, jó dhaayaka phala chaar ||
(ii) buddhi heena thanu jaani ké, sumirou pavana kumar |
bala buddhi viDhyaa déhu móhim, harahu kaléSha vikaar ||

(1) jaya Hanuman gnaana guna saagara | jai kapeesa thihu-lóka ujaagara ||
(2) Rama-dhootha athulitha bala Dhaamaa | Anjani-puthra Pavana-sutha naama ||
(3) mahaa-veera vikrama Bhaja-rangee | kumathi nivaara sumathi ké sangee ||
(4) kanchana barana viraaja suvéShaa | kaanana kundala kunchitha kéShaa ||
(5) haatha vajra au dhwajaa viraajai | kaandhé moonja janévoo saajai ||
(6) Shankara-suvana kéShari-nandana | théja prathaapa mahaa jaga-vandhana ||
(7) viDhyavaan guNee athi chaathura | Raam kaaja karibé kó aathura ||
(8) prabhu charithra sunibhé kó rasiyaa | Rama Lakhana Seethaa mana basiyaa ||
(9) sookshma roopa-Dhari siya-him dhikhaavaa | vikata roopa Dhari Lanka jaraavaa ||
(10) bheema roopa Dhari asura samhaaré | Ramachandra ké kaaj samvaaré ||
(11) laaya sanjeevan lakhana jiyaayé | Sri Raghuveera harashi ura laayé ||
(12) Raghupathi keenee bahuth badaayee | thum mama priya hi Bharatha-sama bhaayee ||
(13) sahasra vadhana thumharó yasha gaavaim | asa kahi Sri-Pathi kaNTa lagaavaim ||
(14) sanakaadhika brahmaadhi muneeShaa | Naaradha Shaaradha sahitha aheeSha ||
(15) Yama Kubéra Dikapaala jahaamthé | kavi kóvidha kahi sakai kahaamthé ||
(16) thum upakara Sugreevahim keenhaa | Rama milaaya raajapadha dheenhaa ||
(17) thumharó manthra Vibheeshana maanaa | LankéShwara bhayé saba jaga jaanaa ||
(18) yuga sahasra yójana para bhaanoo | leelyó thaahi maDhura phala jaanoo ||
(19) prabhu mudhrikaa méli mukha maaheem | jaladhi laandhi gayé acharaja-naaheem ||
(20) dhurgama kaaja jagath ké jéthé | sugama anugraha thumharé théthé ||
(21) Rama dhuvaaré thuma rakhawaaré | hótha na aagnyaa bina paisaaré ||
(22) sab sukha lahai thumhaari saranaa | thum rakshak kaahoo kó darnaa ||
(23) aapana théja samhaarou aapai | theenóm lóka haankthé kaampai ||
(24) bhootha piShaacha nikata nahim aavai | mahaveera jab naama sunaavai ||
(25) naShai róg harai sab peeraa | japatha niranthara hanumatha beera ||
(26) sankata sé Hanumaana chudaavai | mana krama vachana dhyaana jó laavai ||
(27) sab par Raam thapasvi raajaa | thinaké kaaja sakala thum saajaa ||
(28) aur manóraTha jó kói laavai | thaasu amitha jeevan phala paavai ||
(29) chaarahu yuga prathaap thumhaaraa | hai parasidhdha jagatha ujiyaaraa ||
(30) saadhu santh ké thum rakhwaaré | asura nikandhana rama dhulaaré ||
(31) ashta siddhi nava nidhi ké dhaathaa | asa vara dheen Jaanakee maathaa ||
(32) Raam rasaayana thumharé paasaa | sadhaa rahou Raghupathi ké dhaasaa ||
(33) thumharé bhajan Raam kó paavai | janma janma ké dhukha bisaraavai ||
(34) antha kaala Raghupathi pura jaayee | jahaan janmi Haribaktha kahaayee ||
(35) aur dhévathaa chiththa na Dharayee | Hanumath séyi sarva sukha karayee ||
(36) sankata harai mitai sab peeraa | jó sumirai Hanumath bala beeraa ||
(37) jai jai jai Hanumaan gósaayee | krupaa karahu Gurudéva kee naayee ||
(38) jó Shatha baar paaTa kara jóyee | chootahi bandhi mahaa-sukha hói ||
(39) jó yah paDai Hanumaana chaaleesaa | hóya siddhi saakee goureesaa ||
(40) Thulasidaasa sadhaa Hari chéraa | keejai naaTha hrudaya mah déraa ||
(#) Pavana-thanaya Sankat-haran, Mangal-moorathi roop |
Ram Lakhan Sita sahith, hriday basahu Sura-bhoop ||

Sri Hanuman Chalisa complete
Jai Sri Sita Ram! Jai Sri Sita Ram Bhakt Gurudev Hanuman Maharaj Ki Jai!

Click here to learn the MEANING of the Hanuman Chalisa Hymn.

Click here to listen to a SUPERFAST recitation of the Hanuman Chalisa Hymn
+ Some PRACTICAL SUGGESTIONS FOR YOU
.

Click here to learn the Hanuman Chalisa Hymn.

Click here to listen to a 'medium speed' recitation of the Hanuman Chalisa Hymn.

Click here to listen to a FAST recitation of the Hanuman Chalisa Hymn.


15 Hanuman sacred pics in this page. Enjoy!

Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram!

Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya SUNDARA Ram!

Jai Shri Sita Ram! Jai Shri Sita Ram Bhakt Gurudev Hanuman Maharaj Ki Jai!

Jai Hanuman! Hanuman Maharaj Ki Jai!

Rama Lakshmana Janaki Jai Bolo Hanumana Ki!

Jaya Hanumana gyana guna sagara! Jai Kapisa tihu loka ujagara!

Jai Jai Jai Hanumana Gosayee! Jai Jai Jai Hanumana Gosayee!
 
 

Hanuman Darshan Photo Gallery - Student Hanuman, Baby Hanuman, Sundara Hanuman, Veera Hanuman, Bhakta Hanuman

Lord Shree Jaya Maruthi Hanuman

Darshan Pic for daily worship

Click on the pic for more info...

Anukka Anjaneya HANUMAN of Muthukuda

Anukka Anjaneya HANUMAN of Muthukuda

Click here for Muthu RAMA of Muthukuda

Pancha Mukhi Hanuman Anjaneya

Pancha Mukhi Hanuman

Pancha Mukha Anjaneya Hanuman

Pancha Mukha Hanuman

Lord Hanuman of Namakkal (in Tamil Nadu)

Hanuman

Lord Hanumantha of Namakkal (in Tamil Nadu)

Hanuman

The All Powerful Lord Hanuman - Bajrang Bali

Hanuman Bajrang Bali

Veera Anjaneya Hanuman

Veera Anjaneya Hanuman

Lord Hanuman Bajrang Bali punishes the Asura Demons

Hanuman Bajrang Bali

Lord Hanuman Bajrang Bali teaches the demon Ravana a lesson

Hanuman Bajrang Bali

Lord Hanuman eternally blessed by Mother Sita

Hanuman

Lord Hanuman's eternal devotion to Lord Shri Ram

Hanuman

Student Hanuman
and Teacher Markandeya Maharishi

Student Hanuman and teacher Markandeya Maharishi

Bala (Baby) Hanuman
and Lord Gajanana Ganesh

Baby Hanuman and Lord Ganesh

Sundara (Beautiful) Baby Hanuman being fed
by His mother Sri Anjana Devi

Baby Hanuman being fed by His mother Anjana Devi

Veera Hanuman
blessed by Lord Shri Ram

Veera Hanuman

Hanuman in the town of Namakkal
in Tamil Nadu

Hanuman of Namakkal

The Agasthiar Siddha Sathguru Lineage


AUMzine Issue 15 Table of Contents
AUMzine Archives
Home

Click here for a larger picture... Siva Guru Mangala Gandharva Sri La Sri Idiyaappa Siddha Eesar, Sathguru Venkataraman's Divine Siddha Teacher
The Aasaan
The Paraapara Guru
Sathguru's Sathguru
Siva Guru Mangala Gandharva Sri La Sri Idiyaappa Eesa Siddha
The Divine Siddha Teacher of
the Sathguru, Guru Mangala Gandharva Venkataraman
Click here for more...


  Siddha Guru Veda Sooktha Maha Mantram
Maha Mantram
Siva Rama Mantram

Sri La Sri Lobha Matha Agasthiar Ashram
Thiru Annamalai, Tamil Nadu, India


Copyright © 1999 - 2009 All Rights Reserved. The material in this site may not be mirrored or reproduced in any form either in part or in full without prior written permission of the author.
om - also known as panch muka hanuman - also known as panchmuka hanuman - also known as panch mukha hanuman - also known as panchmukha hanuman - also known as pancha muka hanuman - also known as panch mukhi hanuman - also known as panchmukhi hanuman